Velkommen til et univers, hvor en mand er en mand og en kvinde er en kvinde.

Eller sagt på en anden måde: Hvor den, der fører, er lederen, og den der lader sig føre, er følgeren.

Begge køn kan tage begge roller (men ikke samtidig!), når blot en betingelse er opfyldt: Ingen blander sig i hinandens roller under dansen. Kun fokus på at løse sine egne opgaver, så godt som muligt til glæde for hinanden og det fælles projekt - DANSEN.


Tilbage